Reglement Daörepskwis Arce 2020

1. ALGEMEEN
1.1 De Daörepskwis Arce is een teamspel waarin het betreffende kwisboekje dat uitgegeven wordt, ingevuld dient te worden.

1.2 Dit reglement is van toepassing op alle teams die deelnemen aan de Daörepskwis Arce, alsmede de deelnemers van de betreffende teams.

1.3 De organisatie en uitvoering van de Daörepskwis Arce valt in zijn volledigheid onder de vlag van DEV-Arcen in het kader van het 100-jarig bestaansfeest.

1.4 De instructies of aanwijzingen van de organisatie dienen ten alle tijden te worden opgevolgd. Daarnaast dienen alle teams en haar deelnemers ten alle tijden de wetgeving betreffende verkeer, privacy, ordeverstoring en dergelijke op te volgen.

1.5 Zowel de organisatie als Dev-Arcen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan de Daörepskwis Arce.

1.6 Deelname geschiedt geheel op eigen risico.

 

2. TEAMS
2.1 Er geldt een minimum van 5 personen voor deelname. Er is geen maximum gesteld aan het aantal personen binnen een team. Advies is een team van 10 tot 15 personen.

2.2 De teamcaptain wordt gekozen door het team.

2.3 De teamcaptain dient in Arcen woonachtig te zijn en is minimaal 18 jaar oud.

2.4 Uitsluitend de teamcaptain correspondeert met de organisatie en de organisatie correspondeert uitsluitend met de teamcaptain met betrekking tot de kwis.

2.5 De werkplek van een team bevindt zich tijdens de kwis op één adres in Arcen. Het kwisboekje kan overal worden ingevuld, maar de vooraf aangegeven locatie waarop het team zit moet ook ten alle tijden bezet zijn.

 

3. INSCHRIJVEN

3.1 Een team kan zich inschrijven vanaf …

3.2 Een team kan zich inschrijven tot en met …

3.3 Inschrijving kan alleen geschieden door het officiële inschrijfformulier op de website www.dev100jaar.nl volledig in te vullen. De inschrijving is pas officieel bij ontvangst van een bevestigingsmail op het opgegeven e-mailadres.

3.4 De kosten voor deelname aan de Daörepskwis Arce bedragen € 25,- per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.

3.5 De organisatie heeft te allen tijde het recht om een groepsnaam af te keuren.

3.6 Verzoek om restitutie van het inschrijfgeld is mogelijk tot uiterlijk …

 

4. DEELNEMEN AAN DE DAÖREPSKWIS ÂRCE

4.1 Op … krijgt de teamcaptain tussen 18.30 uur en 19.00 uur de gelegenheid om hun kwisboekje af te halen bij Grand Café De Oude Hoeve , Raadhuisplein 6 te Arcen.

4.2 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het kwisboekje eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordblad en duidelijk leesbaar in de Nederlandse taal te worden ingevuld met een blauwe of zwarte pen. Bij een niet of slecht leesbaar antwoord krijgt het team géén punten toegekend. Het boek mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde volledig worden ingeleverd. Indien de paginavolgorde niet juist is, kunnen punten in mindering worden gebracht.

4.3 Voor het beantwoorden van de vragen (behalve tijdens de geheime proef) mogen alle mogelijke hulpmiddelen ingezet worden, zoals computers, telefoons, etc.

4.4 Op … moet het ingevulde kwisboekje uiterlijk klokslag 23:30 uur zijn ingeleverd bij De Oude Hoeve.

4.5 Bij opdrachten waar men een locatie in Arcen dient te bezoeken is het enkel toegestaan om te lopen of gebruik te maken van een fiets.
Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van een gemotoriseerd voertuig, zal het desbetreffende team punten in mindering krijgen.

4.6 Houd je aan de geldende (verkeers-) regels en fatsoensnormen. Hou het veilig en leuk voor iedereen !

 

5. PUNTENTOEKENNING EN PRIJSUITREIKING

5.1 In de dagen na de kwis worden de gegeven antwoorden op juistheid beoordeeld door de organisatie. Voor iedere goed beantwoorde vraag krijgt het team een aantal punten toegekend.

5.2 Het team met de meeste punten zal door de organisatie als winnaar van de Daörepskwis Arce …worden aangewezen.

5.3 Bij een gelijk aantal punten volgt er na de finale een benaderingsvraag.

5.4 Alleen de teams die hun kwisboekje tijdig hebben ingeleverd (zie artikel 4.4) dingen mee naar de prijzen. Het boek mag uit elkaar gehaald worden, maar moet op dezelfde manier in de goede paginavolgorde volledig worden ingeleverd (zie artikel 4.2).

5.5 De uitslag van de Daörepskwis Arce wordt bekend gemaakt tijdens de prijsuitreiking op … in de feesttent op Sportpark De Hondskamp. Voorafgaand aan deze uitslag zal er een finaleronde voor alle teams plaatsvinden waar nog punten te behalen zijn.

5.6 De uitslag van de Daörepskwis Arce is bindend en staat niet ter discussie.

 

6. OVERIG

6.1 Het gebied waarin de Daörepskwis Arce zich afspeelt is grofweg tussen de maas en rijksweg en tussen de Hertog Jan brouwerij en de Wijmarsche Watermolen. Zie foto hierbeneden

6.2 Tijdens de kwisdag en de de finaledag worden er foto’s, video’s en/of geluidsopnames gemaakt. Deze kunnen worden gebruikt voor promotiedoeleinden van de Daörepskwis Ârce.

6.3 Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, zal een uitspraak van de organisatie bindend zijn.